Rekonštrukcia skladových priestorov pivovaru Simeon

Ďalšia etapa zmien priestorov priniesla so sebou aj veľa búracích prác. Tieto "šikovné" stroje nám pomáhali. Skladové priestory pivovaru Simeon.

Simeon remeselný pivovar Piešťany Simeon remeselný pivovar Piešťany Simeon remeselný pivovar Piešťany