Technológia v pivovare Simeon Piešťany

Po búracej etape prichádza na rad vymeriavanie výrobnej haly podľa výkresov. Následne sa pokračovalo osadením varných nádob a montážou CK tankov v pivovare Simeon. 

CK tanky, Simeon remeselný pivovar Piešťany Varna Simeon, Simeon remeselný pivovar Piešťany

Simeon remeselný pivovar Piešťany  Simeon remeselný pivovar Piešťany