Prvé zmeny na ceste k remeselnému pivovaru

Bývalá sodovkáreň, súčasná prevádzka na výrobu sirupov, Simea Piešťany, sa znova mení. Začína sa rekonštrukcia výrobných priestorov. Tieto výrobne priestory sa časom zmenia na remeselný pivovar Simeon.

Simeon remeselný pivovar Piešťany Simeon remeselný pivovar Piešťany

Simeon remeselný pivovar Piešťany Simeon remeselný pivovar Piešťany